De kracht van samenhang

Samenhang is common sense maar helaas alles behalve common practice (dagelijkse praktijk).
Echt succes eist gedeelde visie: een gedeeld beeld van hoe dat succes eruit ziet.
Weten hoe jij als persoon kunt bijdragen aan het succes van je team motiveert enorm.
Een organisatie kan alleen maar duurzaam uitmunten als iedereen zijn rol kent en de daarvoor benodigde inzichten en vaardigheden heeft.
Leren is betekenis geven aan ervaring en leren kun je dus niet los van presteren.
Sprongsgewijs verbeteren kan alleen als iedereen mee leert en mee verbetert.

Laatste nieuws

Voor wie is allign?

Allign is er voor ondernemers en organisaties met een uitgesproken ambitie die een kwantum sprong willen maken naar de volgend hogere divisie.
Voor het realiseren van ‘Next-level’ ambities!

 

MKB

Midden- en kleinbedrijf

Allign MKB/ Allign crowdfunding - Allign LWV partnership

Wij helpen u en uw onderneming om uw ambitie integraal vorm te geven. In onze next level profesionaliseringstrajecten gaan leren en presteren hand in hand. Daarnaast ondersteunen we u bij de financiering van deze trajecten.

Corporate

Industrie, ziekenhuizen, zorg, overheid

Allign corporate/ grootbedrijf

Wij helpen spelers met een duidelijke “Step-change” ambitie. Spelers die voor goud willen gaan. We doen dit in trajecten van gemiddeld 12 tot en met 18 maanden met bewezen “return on investment”.

 
 
 

ALLIGN
Wij zijn een alliantie van consultancy bureaus, coaches, opleidingsinstituten en zakelijk dienstverleners. We vertrekken vanuit een holistische en dus integrale visie. Vanuit gedeelde visie en ambitie en de daarvan afgeleide strategische doelen van onze opdrachtgever werken we aan het afstemmen van alle elementen op elkaar om daarmee een goed draaiend geheel te krijgen en optimaal gebruik te maken van de kracht van samenhang. We doen dit met specialisten op de verschillende deelgebieden die ook vanuit de onderdelen van een organisatie het geheel blijven overzien. Samen met onze opdrachtgever vertrekken wij bij wat ‘gezond boeren verstand is’ en toetsen voorliggende ideeën en plannen expliciet op die logica. We onderscheiden ons van anderen door deze doelgerichte common sense implementatieaanpak waarmee we een significant hoger rendement op investering bereiken en een wezenlijk betere transfer binnen de organisatie van leren naar presteren. Verder staan wij garant voor een wezenlijk hogere duurzaamheid van de gerealiseerde veranderingen doordat we de hele bezetting in dit proces meenemen. Bij dit alles streven wij ernaar om uiteindelijk te komen tot echt strategisch partnership met onze opdrachtgever.