Allign ‘Golden Circle’

Waarom Allign

De Golden circle van Simon Sinek. “Start with why” is zijn credo.

WAAROM: DUURZAAM UITMUNTEN EN DUURZAME INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS

Het kan allemaal nog veel beter

Wij zijn er absoluut van overtuigd dat organisaties normaal maar een fractie van hun mogelijke performance realiseren. Dus niet 10% beter, maar een factor beter is doorgaans zeker haalbaar als men durft te vertrekken vanuit gedeelde visie en ambitie in plaats van uit een meegedeelde visie.

Van managers naar management

Wij geloven dat organisaties dergelijke prestatieniveaus alleen kunnen realiseren als al hun medewerkers gedurende hun hele loopbaan echt bijdragen en gewaardeerd worden en zich gewaardeerd voelen voor hun bijdrage aan het realiseren van visie en ambitie van de organisatie.

HOE: SAMENHANG EN COMMON SENSE

Een aantal zaken moet dan écht anders. We moeten stoppen zaken te scheiden; in plaats daarvan moeten we zaken wel onderscheiden maar ze in de juiste onderlinge samenhang vormgeven. Ook moet common sense dan common practice worden.

WAT: NEXT LEVEL TRAJECTEN

Wij brengen uw hele organisatie of organisatie-onderdeel naar een volgend hoger niveau. In zo’n Next-level-traject brengen we de strategie naar de werkvloer, (her)ontwerpen en stroomlijnen we uw werkprocessen en zetten we alle spelers in hun rol tezamen met de daarbij horende Integrale Workforce Professionalisering. Op deze manier worden veranderingen écht duurzaam geborgd in uw organisatie.