Wie is is Allign

Allign 

Wij zijn een organisatie van consultants, coaches, opleiders en zakelijk dienstverleners. We vertrekken vanuit een holistische en dus integrale visie. Vanuit gedeelde visie en ambitie en de daarvan afgeleide strategische doelen van onze opdrachtgever werken we aan het afstemmen van alle elementen op elkaar om daarmee een goed draaiend geheel te krijgen en optimaal gebruik te maken van de kracht van samenhang.. We doen dit met specialisten op de verschillende deelgebieden die ook vanuit de onderdelen van een organisatie het geheel blijven overzien. Samen met onze opdrachtgever vertrekken wij bij wat ‘gezond boeren verstand is’ en toetsen voorliggende ideeën en plannen expliciet op die logica. We onderscheiden ons van anderen door deze doelgerichte common sense implementatieaanpak waarmee we een significant hoger rendement op investering bereiken en een wezenlijk betere transfer binnen de organisatie van leren naar presteren. Verder staan wij garant voor een wezenlijk hogere duurzaamheid van de gerealiseerde veranderingen doordat we de hele bezetting in dit proces meenemen. Bij dit alles streven wij ernaar om uiteindelijk te komen tot echt strategisch partnership met onze opdrachtgever.