Allign value proposition & claims

Propositie de organisatie:

Next level / Total Excellence

In een periode van  12-24 maanden helpen wij uw organisatie én de spelers binnen de organisatie duurzaam naar een significant hoger niveau waarbij het vermogen geïntroduceerd wordt om in de toekomst snel te kunnen ‘schakelen’ op een steeds sneller veranderende buitenwereld.

Bij bijvoorbeeld:

 • Professionalisering / next-level ambities

 • Implementeren van een nieuwe strategie

 • (her)positionering van een bedrijfsonderdeel / afdeling / discipline

 • Overname / fusie / bedrijfsopvolging

 • Reorganisatie

En dan alles:

 • Als expliciet afgeleide van visie, ambitie en strategie

 • Met een vooraf overeengekomen business case onderbouwing (rendement op investering) / met zowel bottom-line als top-line verbeteringen.

 • In één taal / op dezelfde manier in alle lagen van de organisatie / alles gebaseerd op best practices van de organisatie zelf.

 • In logische samenhang tussen Organizational Excellence (organisatie), Functional Excellence (individu) en Process Excellence (werk- en productieprocessen)

 • Niet ‘on top of’ andere werkzaamheden maar als versneller en ‘verbinder’ van die activiteiten

Door een Professionaliseringstraject waarin Organisatie Ontwikkeling en Talent Ontwikkeling geïntegreerd en synchroon plaatsvinden: Leren en Presteren hand in hand.


PROPOSITIE VOOR DE individuele medewerker:

 • Wordt zichtbaar en erkend deel van het succes van je organisatie

 • Leer dingen waar mensen echt op zitten te wachten, die in je huidige werk nodig zijn en waar je applaus voor krijgt.

 • Betere dialoog met je leidinggevende

 • Leren / verbeteren voor iedereen, niet alleen voor mensen op een carrière pad

Voor de HR discipline:

 • HR als echte business partner / strategisch HRM

 • Talent Ontwikkeling en Organisatie Ontwikkeling hand in hand en op dezelfde tijdsas.

 • Een organisatie die ‘HR werkzaamheden’ zoals beoordelen niet meer ziet als last maar als echt faciliterend

 • Expliciet bijdragen aan: ‘Duurzame inzetbaarheid’ en ‘Medewerkertevredenheid’

Zie ook: De claims van Allign