Kom echt binnen afzienbare tijd naar een significant hoger niveau. Wij helpen je de waan van de dag en die weerbarstige praktijk te trotseren.
Het is vaak heel erg lastig om van alles wat er op je af komt nog soep te kunnen koken. Wij helpen je om alles in één samenhangend plaatje te krijgen.
Hoe kom je weg van ‘eilandjes’ of ‘silo’s’. Wij zorgen ervoor dat je hele organisatie vertrekt vanuit één gedeelde visie en ambitie waarbinnen iedereen zijn rol en verantwoordelijkheden kent, beheerst en neemt.
Liquiditeit is vaak een bottleneck als je echt wil verbeteren. Wij helpen je met de financiering van het integrale traject.
Professionaliseren is veel meer dan (individueel) leren. Wij borgen dat niet alleen de spelers beter worden, maar ook de wedstrijd.
 

Next-level-trajecten:
promoveren naar de volgend hogere divisie

Allign helpt de ondernemer en zijn hele organisatie integraal bij de realisatie van groei- en innovatie ambities. Wij helpen organisaties om te promoveren naar de volgend hogere divisie. 


Hoe ziet zo’n ‘Next-level-traject’ er uit?

 
 
 
 
 
 
 

LWV Next-level-trajecten powered by Allign

lwv.png
Allign MKB with slogan (1).1 (1).jpg


One-stop shop, ‘alles wat nodig is om je visie en ambitie te realiseren’

bouwstenen.png

‘LWV Next-level-trajecten powered by Allign zijn een ‘one-stop-shop’ waarbij een ondernemer/ onderneming integraal ondersteund wordt bij het realiseren van een ‘Next-level’ ambitie.

Alles onder één paraplu: De kracht van samenhang

Analyse / visie & strategie / uitvoering / opleiding & training / zakelijke dienstverlening / ondersteuning bij de financiering.

In samenhang vormgeven, ‘alles als afgeleide van gedeelde visie en ambitie’

Vanuit een gedeelde visie en ambitie en vanuit een gedeeld beeld van de huidige situatie wordt in gezamenlijkheid bepaald wat er nodig is om te komen van A (huidige situatie) naar B(eter) – toekomstig succes / Next level.

samenhang.png