Nieuws

Kom echt binnen afzienbare tijd naar een significant hoger niveau. Wij helpen je de waan van de dag en die weerbarstige praktijk te trotseren.
Het is vaak heel erg lastig om van alles wat er op je af komt nog soep te kunnen koken. Wij helpen je om alles in één samenhangend plaatje te krijgen.
Hoe kom je weg van ‘eilandjes’ of ‘silo’s’. Wij zorgen ervoor dat je hele organisatie vertrekt vanuit één gedeelde visie en ambitie waarbinnen iedereen zijn rol en verantwoordelijkheden kent, beheerst en neemt.
Liquiditeit is vaak een bottleneck als je echt wil verbeteren. Wij helpen je met de financiering van het integrale traject.
Professionaliseren is veel meer dan (individueel) leren. Wij borgen dat niet alleen de spelers beter worden, maar ook de wedstrijd.
 
 
 

Next-level-trajecten:
promoveren naar de volgend hogere divisie

Allign helpt de ondernemer en zijn hele organisatie integraal bij de realisatie van groei- en innovatie ambities. Wij helpen organisaties om te promoveren naar de volgend hogere divisie. 

 
 
 


Hoe ziet zo’n ‘Next-level-traject’ er uit?

 
 
 

one-stop-shop

‘LWV Next-level-trajecten powered by Allign zijn een ‘one-stop-shop’ waarbij een ondernemer/ onderneming integraal ondersteund wordt bij het realiseren van een ‘Next-level’ ambitie. Alles onder één paraplu: De kracht van samenhangAnalyse / visie & strategie / uitvoering / opleiding & training / zakelijke dienstverlening / ondersteuning bij de financiering.

Allign MKB with slogan (1).1 (1).jpg
lwv.png
lwv.png
 
 
 
bouwstenen.png
 

In samenhang vormgeven, ‘alles als afgeleide van een gedeelde visie en ambitie’

Vanuit een gedeelde visie en ambitie en vanuit een gedeeld beeld van de huidige situatie wordt in gezamenlijkheid bepaald wat er nodig is om te komen van A (huidige situatie) naar B(eter) – toekomstig succes / Next level.

samenhang.png
 

ALLIGN
Wij zijn een alliantie van consultancy bureaus, coaches, opleidingsinstituten en zakelijk dienstverleners. We vertrekken vanuit een holistische en dus integrale visie. Vanuit gedeelde visie en ambitie en de daarvan afgeleide strategische doelen van onze opdrachtgever werken we aan het afstemmen van alle elementen op elkaar om daarmee een goed draaiend geheel te krijgen en optimaal gebruik te maken van de kracht van samenhang. We doen dit met specialisten op de verschillende deelgebieden die ook vanuit de onderdelen van een organisatie het geheel blijven overzien. Samen met onze opdrachtgever vertrekken wij bij wat ‘gezond boeren verstand is’ en toetsen voorliggende ideeën en plannen expliciet op die logica. We onderscheiden ons van anderen door deze doelgerichte common sense implementatieaanpak waarmee we een significant hoger rendement op investering bereiken en een wezenlijk betere transfer binnen de organisatie van leren naar presteren. Verder staan wij garant voor een wezenlijk hogere duurzaamheid van de gerealiseerde veranderingen doordat we de hele bezetting in dit proces meenemen. Bij dit alles streven wij ernaar om uiteindelijk te komen tot echt strategisch partnership met onze opdrachtgever.