vak a total Excellence total excellence
Symply the best, better than all the rest. De Ultieme High Performance Organisatie,
meer...

 

Strategy Deployment Stragegy deployment
'Strategie in de Praktijk'
Uw Strategie eenduidig naar de werkvloer,
meer...

 

 

vak c professionalization 
Gemotiveerde medewerkers die een leven lang leren en presteren,
meer...

Strategy Deployment

Strategie naar de werkvloer

Strategy Deployment2 

De omgeving waarin bedrijven en non-profit organisaties vandaag de dag moeten opereren verandert steeds sneller. Organisaties moeten daarom steeds sneller kunnen schakelen. Schakelen tussen door de snel veranderende buitenwereld afgedwongen aanpassingen in hun strategie (KSF’s / doelen) en de daardoor benodigde aanpassingen in hun strategie-implementatie trajecten (activiteiten en projecten). Het is daarom van cruciaal belang dat de processen van strategievorming en strategie implementatie naadloos op elkaar aansluiten.

Helaas ontbreekt het in veel organisaties aan ontwerpprincipes en management methodieken om de processen van strategievorming en strategie-implementatie met deze door de buitenwereld afgedwongen snelheid aan elkaar gekoppeld te kunnen houden.

Gevolg hiervan is ondermeer:

  • Een toenemende mate van non-alignment
  • Een steeds maar toenemende werkdruk zonder dat de targets gerealiseerd worden.

De Bonekamp Consult Strategy Deployment aanpak die oorspronkelijk binnen o.m. Gist-brocades en DSM ontwikkeld werd is een holistische aanpak van strategievertaling (ontwerp en implementatie). In deze aanpak worden alle voor strategieimplementatie benodigde zaken in de juiste onderlinge samenhang ontworpen en geïntroduceerd.

   

Strategy Deployment

Bij strategy Deployment gaat het het over het ontwerpwerk dat nodig is in organisaties om snel te kunnen reageren op een steeds sneller veranderende buitenwereld. meer...


Het 10-stappenplan van de Strategy Deployment architectuur

Het 10-stappenplan is een checklist van zaken die op orde gebracht moeten worden in een Strategy Deployment ontwerp. Deze 10 ontwerpstappen worden niet sequentieel, maar in iteratie doorlopen.. meer...


Verticale alignment

Van Visie naar Actie. meer...


Visie en Strategie

In deze stap wordt gewerkt aan strategic (re)alignment: "Alle neuzen dezelfde kant op.". Vanuit gedeelde visie worden de strategische keuzes bepaald en/of (re)aligned.


doelenhiërarchie en organisatieontwerp.

Op basis van de gemaakte strategische keuze(s) worden de hoofddoelen van de organisatie vertaald naar subdoelen voor de verschillende organisatie onderdelen. meer...


Project en activiteitsportfolio

In deze stap worden alle inspanningen logisch gekoppeld aan de doelen waarbij alleen die inspanningen overleven die echt bijdragen aan die doelen. meer...


Communicatie en communicatiemanagement

In deze stap worden de benodigde communicatie (management) infrastructuur en spelregels voor communicatie ontworpen en geïntroduceerd. meer...


Programmafasering en beslisstructurering

In deze stap wordt de logische deployment programmafasering- en beslisstructurering aangebracht. meer...


Horizontale alignment

Van strategische doelen, naar de benodigde infrastructuren en managementsystemen. meer….


Voortgangsmonitoring

In deze stap wordt het hele performancemanagement- en rapportage systeem ontworpen en logisch gekoppeld aan de strategische doelen. meer...


Nieuwe rolverdeling, functieomschrijvingen en beoordelingssystematiek

Bij een nieuw spel en nieuwe spelregels horen ook andere Taken; bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV's) van de spelers. meer...


Nieuwe spelregels

Zoals altijd geldt ook hier: "Nieuw spel, nieuwe spelregels" die dan ook In deze stap ontworpen en geïntroduceerd worden.meer...


Integrale Workforce Professionalisering

In deze stap wordt alle ondersteunende on the job en off the job consultancy, coaching, training en opleiding ter ondersteuning van dit professionaliseringstraject " uitgerold". meer...


Resourcemanagement

In deze stap wordt de beschikbare mankracht verdeeld over de verschillende voor strategy deployment benodigde activiteiten en projecten. meer...