vak a total Excellence total excellence
Symply the best, better than all the rest. De Ultieme High Performance Organisatie,
meer...

 

Strategy Deployment Stragegy deployment
'Strategie in de Praktijk'
Uw Strategie eenduidig naar de werkvloer,
meer...

 

 

vak c professionalization 
Gemotiveerde medewerkers die een leven lang leren en presteren,
meer...

Nu voor iedereen!!! In samenhang en samenspel realiseren van de ambitie van uw organisatie

Het vermogen van een organisatie om in samenhang en samenspel visie en strategie te vertalen in heldere doelen en
in concrete acties is de meest succes bepalende factor geworden in een steeds sneller veranderende omgeving.

 
De symptomen van ‘los van elkaar acteren’ kennen we allemaal: 

- toenemende werkdruk
- niet krijgen wat we nodig hebben
- verrassingen in projecten
- verschillende beelden over verantwoordelijkheden
- verschillende beelden bij de doelen

Hoe kunnen we een proces van organisatieontwikkeling in gang zetten, waardoor meer samenhang en een beter samenspel ontstaat?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de investeringen die we doen om onze ambities waar te maken beter renderen?

Allign biedt hier uitkomst. Wij zetten naast individuele competenties in op de organisatiecompetenties als ontbrekende schakel.
Organisatie competenties zijn competenties van de organisatie als geheel, die nodig zijn om met elkaar samenhang en samenspel te creëren.

Organisatie Ontwikkeling en Talent Ontwikkeling worden niet gescheiden maar juist geïntegreerd aangepakt.
Het begin en eindpunt van alles is de visie en ambitie van uw organisatie.

Deze integrale aanpak levert een aantoonbaar rendement en werkt voor elke organisatie, profit en non-profit, klein, middel of groot.

 

Wat kan onze aanpak betekenen voor de industrie?…….………..….…..KLIK HIER
Wat kan onze aanpak betekenen voor het MKB?……………..….....……..KLIK HIER
Wat kan onze aanpak betekenen voor de gezondheidszorg?….……….KLIK HIER
Wat kan onze aanpak betkenen voor gemeentes / overheid?………….KLIK HIER