vak a total Excellence total excellence
Symply the best, better than all the rest. De Ultieme High Performance Organisatie,
meer...

 

Strategy Deployment Stragegy deployment
'Strategie in de Praktijk'
Uw Strategie eenduidig naar de werkvloer,
meer...

 

 

vak c professionalization 
Gemotiveerde medewerkers die een leven lang leren en presteren,
meer...

Over Allign

Historie

In de periode 1989 – 1998 werd binnen Gist Brocades wereldwijd geëxperimenteerd met nieuwe managementaanpakken. Gezocht werd naar beter en integraler projectmanagement, naar betere aansluiting tussen ontwikkeling en marketing, naar snellere manieren om fabrieken te bouwen en op te starten, naar betere aansluiting tussen lijnmanagement en projectmanagement, naar betere manieren om een wereldwijd netwerk van productieorganisaties te optimaliseren en integraal aan te sturen en naar manieren om snel te kunnen reorganiseren, snel te kunnen reageren op een steeds sneller veranderende buitenwereld.

E.e.a. werd in de praktijk gedaan met teams samengesteld uit alle disciplines en over alle lokaties wereldwijd en dus in heel verschillende culturen.

Stap voor stap ontstond hieruit het Strategy Deployment gedachtegoed. In eerste instantie werd dit gedachtegoed gebruikt voor het ontwikkelen van zogenaamde Site Operating Plans. Plannen waarin alles wat er in een productielokatie gebeurt eenduidig afgeleid moet zijn van de strategische doelen van de business waar die site voor werkt. Site Operating Plans fungeren tevens als belangrijk besturingsinstrument voor site management.

In de periode 1998-2002 (na de overname van Gist Brocades door DSM) werd het Stratey Deployment gedachtegoed verder uitgewerkt tot een multidisciplinaire best practice van DSM.

In 2002 verwierf Fons Bonekamp de commerciële rechten op het gedachtegoed. Nu 10 jaar later werkt de consultancy en opleidings aliiantie Allign als een one stop shop in co-makerhip met haar klanten aan de integrale ondersteuning van alle aspecten van de strategic cycle. Alles is gericht op significante performanceverbetering, duurzame inzetbaarheid van tevreden medewerkers en tevreden klanten. Kortom alles gericht op Sustainable Total Excellence:

 Simply the best, better than all the rest.