vak a total Excellence total excellence
Symply the best, better than all the rest. De Ultieme High Performance Organisatie,
meer...

 

Strategy Deployment Stragegy deployment
'Strategie in de Praktijk'
Uw Strategie eenduidig naar de werkvloer,
meer...

 

 

vak c professionalization 
Gemotiveerde medewerkers die een leven lang leren en presteren,
meer...

Integrale Workforce Professionalisering

Professionalization
 
Allign heeft het TOP/STEP (Talent Ontwikkeling en Professionaliserings / Sustainable Total Excellence) gedachtegoed oorspronkelijk ontwikkeld in nauwe samenwerking met Essent en met DSM waar dit traject sinds 2007 onder implementatie is voor de professionalisering van een workforce van ca. 4000 mensen van DSM in Nederland.

Klassiek opleiden is een schoolvoorbeeld van het ‘scheidingsartefact’. Talentontwikkeling (opleiden) wordt in zo goed als alle opzichten gescheiden van Organisatieontwikkeling met als gevolg dat:

Voor talentontwikkeling geldt dat er maar een zeer geringe transfer plaatsvindt van wat mensen op een cursus leren naar wat ze daar in de praktijk in groepsverband mee doen.

Voor organisatieontwikkeling geldt dat het zelden duurzaam is.

In de van het Strategy Deployment gedachtegoed afgeleide ‘Integrale Workforce Professionaliserings’ aanpak van Allign is er sprake van een geheel nieuwe en holistische aanpak.

 

Lees meer over deze nieuwe aanpak......

De rechten op dit gedachtegoed zijn van Bonekamp Consult Nederland BV

(www.bonekampconsult.nl )