vak a total Excellence total excellence
Symply the best, better than all the rest. De Ultieme High Performance Organisatie,
meer...

 

Strategy Deployment Stragegy deployment
'Strategie in de Praktijk'
Uw Strategie eenduidig naar de werkvloer,
meer...

 

 

vak c professionalization 
Gemotiveerde medewerkers die een leven lang leren en presteren,
meer...

Holistisch: Onderscheiden niet Scheiden

Berlin Wall

Het is onze ervaring dat in organisaties heel veel geld verloren gaat en kansen gemist worden ten gevolge van het gescheiden vormgeven van zaken. Ook is gebleken dat dit gescheiden vormgeven mede de oorzaak is van een groot aantal ‘dure’ onlogische gedragingen. Op weg naar Sustainable Total Excellence werken we met u en met de verschillende onderdelen van uw organisatie aan het vermogen tot holistisch vormgeven en implementeren. Hierbij moet u denken aan: Het wel onderscheiden maar niet scheiden van o.m.:

  • Strategie (ontwikkeling) en Strategie implementatie.
  • Talent Ontwikkeling (opleiden) en Organisatie Ontwikkeling.‘
  • Hard’ en ‘Zacht’.
  • Running Business en Projecten.
  • Verschillende disciplines.
  • Strategische doelen / rapportagesystemen / functieomschrijvingen / beoordelingssystemen.
  • Opdrachtgever betrokkenheid en consultancy support