vak a total Excellence total excellence
Symply the best, better than all the rest. De Ultieme High Performance Organisatie,
meer...

 

Strategy Deployment Stragegy deployment
'Strategie in de Praktijk'
Uw Strategie eenduidig naar de werkvloer,
meer...

 

 

vak c professionalization 
Gemotiveerde medewerkers die een leven lang leren en presteren,
meer...

Hoe werkt Allign

Meer dan 20 jaar zijn we in lopende projecten en programma’s op zoek geweest naar  antwoorden op vragen als:

  • Hoe kan het zijn dat projectleiders keer op keer rapporteren dat hun project succesvol was terwijl we onze (strategische) doelen maar niet lijken te realiseren?
  • Hoe kan het zijn dat we keer op keer weer constateren dat  veranderingen niet duurzaam blijken te zijn?
  • Hoe kan het zijn  dat we in de praktijk zo weinig terug zien van wat  onze mensen op cursussen leren?

Gaandeweg werd duidelijk dat bevindingen als deze en vele anderen en de zeer significante (rework)kosten die daarmee gepaard gaan te herleiden zijn tot twee overall oorzaken:  1.Het feit dat ondernemingen in hun ontwerp en uitvoering zaken structureel scheiden. 2.De waarneming dat we binnen ondernemingen perfect in staat zijn om zaken anti-common sense aan te pakken.

Allign werkt in co-makership met haar klanten derhalve aan een holistische benadering van ontwerp en uitvoering (alles in hun onderlinge samenhang) van strategievertaling waarin stap voor stap de common sense weer teruggebracht wordt en er gericht op pad gegaan kan worden naar duurzame Total Excellence.

Meer over de historie en achtergronden van bovengenoemde bevindingen……..

Meer over onze holistische Strategy Deployment ontwerpbenadering………..

Meer over Sustainable Total Excellence………..