vak a total Excellence total excellence
Symply the best, better than all the rest. De Ultieme High Performance Organisatie,
meer...

 

Strategy Deployment Stragegy deployment
'Strategie in de Praktijk'
Uw Strategie eenduidig naar de werkvloer,
meer...

 

 

vak c professionalization 
Gemotiveerde medewerkers die een leven lang leren en presteren,
meer...

Common sense: (symptomen en rootcauses van onlogisch acteren)

Het gescheiden vormgeven en implementeren is op zich wellicht het beste voorbeeld van onlogisch acteren. Er zijn echter vele andere voorbeelden die weCommon Sense in onze praktijk tegenkomen. Een kleine greep hieruit:

  • Hoe vaak wordt er niet een besluit genomen zonder dat de beslisser op dat moment een beeld heeft van de consequenties?
  • Hoe vaak wordt er niet een project gestart zonder dat alle betrokken disciplines gehoord zijn?
  • Hoe vaak laten mensen zich niet ergens verantwoordelijk voor stellen zonder dat ze de daarvoor benodigde bevoegdheden krijgen?
  • Hoe vaak wordt aan mensen een voorstel gevraagd of doen ze ongevraagd voorstellen?
  • Hoe vaak worden mensen niet beoordeeld op zaken die niet (echt) relevant zijn voor de rol die ze spelen?
  • Hoe vaak zetten we niet het merendeel van onze resources in op het verbeteren van zwaktes i.p.v. op het bouwen op hun sterktes?
  • Hoe vaak staan er niet prestatieindicatoren op scorecards die niet (echt) linken aan de strategische (sub)doelen waaraan gewerkt moet worden?
  • Hoe vaak zijn we niet al lang bezig zonder dat de doelen expliciet benoemd zijn?

In Allign’s Integrale Workforce Professionaliserings Programma krijgen alle medewerkers het inzicht en de vaardigheden aangereikt om symptomen van dergelijk onlogisch acteren en hun oorzaken tijdig te onderkennen, en te weten hoe zij vanuit hun rol eraan kunnen bijdragen dat dit niet meer of in ieder geval veel minder gebeurt.