vak a total Excellence total excellence
Symply the best, better than all the rest. De Ultieme High Performance Organisatie,
meer...

 

Strategy Deployment Stragegy deployment
'Strategie in de Praktijk'
Uw Strategie eenduidig naar de werkvloer,
meer...

 

 

vak c professionalization 
Gemotiveerde medewerkers die een leven lang leren en presteren,
meer...

Allign value proposition

Voor de organisatie:

In 12-18 maanden de organisatie én de spelers binnen de organisatie duurzaam naar een significant hoger niveau (stepchange).

Bij bijvoorbeeld:

 • Implementeren van een nieuwe strategie
 • (her)positionering van een bedrijfsonderdeel / afdeling / discipline
 • Een reorganisatie waarbij geldt ‘Meer met minder’
 • Professionaliseringsambitie:
  - LEAN trajecten
  - Advanced Manufacturing
  - ..............
 • Workload reducties

En dan alles:

 • Met een vooraf overeengekomen business case onderbouwing.
 • Als expliciet afgeleide van de strategie
 • In één taal / op dezelfde manier in alle lagen van de organisatie / alles gebaseerd op best practices van de organisatie.
 • In logische samenhang tussen Managerial Excellence, Functional Excellence en Operational Excellence
 • Niet ‘on top of’ andere werkzaamheden maar als versneller en ‘verbinder’ van die activiteiten

Door een Professionaliseringstraject waarin Organisatie Ontwikkeling en Talent Ontwikkeling synchroon plaatsvinden in een integrale aanpak.

Voor de individuele manager / medewerker:

 • Wordt zichtbaar en erkend deel van succes
 • Leer dingen waar mensen echt op zitten te wachten, die in je huidige werk nodig zijn en waar je applaus voor krijgt.
 • Leidinggevende en opdrachtgever staan volledig achter jouw persoonlijke ontwikkelingstraject
 • Betere dialoog met je leidinggevende
 • Samen leren door samenwerken met collega’s
 • Leren / verbeteren voor iedereen, niet alleen voor mensen op een carrière pad

Voor de HR discipline: 

 • Strategisch HRM / HR als echte business partner
 • Talent Ontwikkeling en Organisatie Ontwikkeling hand in hand en op dezelde tijdsas.
 • Een organisatie die ‘HR werkzaamheden’ zoals beoordelen niet meer als last ziet maar als echt faciliterend
 • Expliciet bijdragend aan: ‘Duurzame inzetbaarheid’ en ‘Medewerkerstevredenheid’
 • Duidelijk onderscheid tussen de verschillende overwegingen boven ‘opleiden’: Wedstrijd naar hoger niveau brengen versus netwerken/benchmarking/mobiliteit

 Zie ook: De claims van Allign......